Politica de confidentialitate

Politică de confidențialitate

Accesul dumneavoastra la acest site se supune Politicii de confidentialitate si implica acceptul dumneavoastra cu privire la aceasta, reprezentand o intelegere intre parti.

murzai.ro se angajeaza sa foloseasca datele furnizate de utilizatorii site-ului numai in scopul realizarii unei relatii contractuale cu acestia si pentru transmiterea de informatii privind functionarea site-ului si existenta unor oferte, promotii sau intrari noi de produse.

murzai.ro nu promoveaza SPAM-ul si nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti.

murzai.ro va respecta drepturile conferite de legea nr. 677/2001 completata cu legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

murzai.ro utilizeaza adresele IP ale utilizatorilor doar pentru statistici de uz intern, afisarea de informatii personalizate si pentru o securitate sporita a site-ului.

murzai.ro isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza in orice moment continutul acestui site fara o notificare prealabila.

Confidentialitatea datelor transmise prin intermediul site-ului.

Datele operatorului:

murzai.ro, cu sediul social în Pitești, Constantin Dobrogeanu Gherea 2-4, este operator de date cu caracter personal și se supune prevederilor legale în vigoare, la nivel național și european, cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Categoriile de date prelucrate:

Datele furnizate de către dumneavoastră la crearea contului de utilizator și la momentul plasării unei comenzi pe acest site, sunt folosite exclusiv pentru încheierea contractului cu dumneavoastra și pentru procesarea comenzii.

Datele prelucrate sunt: nume, prenume, adresă de livrare, e-mail și număr de telefon

Vă informăm că datele dumneavoastră nu vor fi folosite de către murzai.ro în vederea creării unui profil, însă modulele cookies sunt folosite pentru furnizarea de servicii de retargeting/remarketing de către împuternicitul nostru iar aceste servicii sunt furnizate în condiții stricte de confidențialitate.

Destinatarii datelor:

Destinatarii datelor dumneavoastră sunt: murzai.ro, împuterniciții  (cum ar fi – societățile de curierat rapid cu care avem încheiate acorduri de colaborare și confidențialitate), agenții de preluare a comenzilor, precum și alte companii cu care ne aflăm în relații de parteneriat – exemplu, service-urile autorizate pentru repararea produselor pe carele comandați de pe site-ul nostru.

Ne luăm angajamentul față de dumneavoastră că oricare dintre colaboratorii noștri procesează datele cu respectarea confidențialitatății lor, și cu garanția că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. În principal, colaboratorii care vor intra cu datele sunt după cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plata/bancare, service produse ș.a..

Funizorii de servicii de marketing, telemarketing sau alte asemenea servicii intră în contact doar cu adresa dumneavoastră de email sau modulele cookies.

Angajamentele murzai.ro:

Ne luăm angajamentul față de dumneavoastră să nu vă transferăm datele în afara spațiului Uniunii Europene. Datele dumneavoastră sunt securizate și nu sunt transferate către terțe părți decât pentru procesarea comenzilor – de livrare și/sau retur al produsului (ex. către firma de curierat). Murzai.ro utilizeaza adresele IP ale utilizatorilor doar pentru statistici de uz intern, afisarea de informatii personalizate si pentru o securitate sporita a site-ului.

Datele dumneavoastră pot fi însă transferate sau divulgate în cazul în care ni se va solicita expres de organele de urmărire penală, instanțele de judecată sau oricare alte instituții abilitate de lege.

Drepturile persoanei fizice în legătură cu datele sale:

Vă informăm că dumneavoastră, în calitate de persoană fizică vizată aveți dreptul de a solicita operatorului următoarele:

Accesul la datele dumneavoastră;

Rectificarea datelor dumneavoastră;

Ștergerea datelor dumneavoastră;

Restricționarea prelucrării;

Dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră;

Dreptul la portabilitatea datelor.

Dreptul de a retrage consimțământul, fără a fi afectată legalitatea prelucrării până la momentul retragerii acestuia;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Filtreaza produsele

Pret
Pret - slider
79.00 lei11280.00 lei